Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29111Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, isoleren van de buitenmuur, Stationsstraat 47, Susteren

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Susteren

Stationsstraat 47, voor het isoleren van de buitenmuur, datum ontvangst 27 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 7 februari 2019