Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29102Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een schuilgelegenheid voor paarden, Slagmolen, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Slagmolen, voor het bouwen van een schuilgelegenheid voor paarden, datum ontvangst 28 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 7 februari 2019