Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29096Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, verplaatsen van de uitweg, Herderstraat 32, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Herderstraat 32, voor het verplaatsen van de uitweg, datum ontvangst 25 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 7 februari 2019