Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 29090Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, verbouwen en onderhoud aan het bestaand gebouw, Hoogstraat 18, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Hoogstraat 18, voor het verbouwen en onderhoud aan het bestaand gebouw, datum ontvangst 19 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 7 februari 2019