Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 290796Beschikkingen | aanvraag



Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein te Best

Op 27 november 2019 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

Plaza Fiesta 2020 van 21 t/m 25 februari 2020

Locatie:

Dorpsplein te Best

Dossiernummer:

HZ_EVK-19-01666

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneerhet college de beslissing op de aanvraag bekendmaakt. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.