Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28984Overige besluiten van algemene strekkingAanvraag evenementenvergunning

 

Mega Piraten Festijn op 17 mei 2019 op recreatieterrein Zeumeren. Het evenement vindt plaats van 18.30 tot 24.00 uur.

 

Inzien en reageren?

De aanvragen ligt ter inzage bij Servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving.

Belanghebbenden kunnen tot 21 februari 2019 hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.