Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 289422Beschikkingen | afhandelingAlgemene plaatselijke verordening (Apv), verleende incidentele Standplaatsvergunning Cafetaria Tramplein, Tramplein 1, 5388 GJ in Nistelrode.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 november 2019 besloten een incidentele standplaatsvergunning te verlenen aan Cafetaria Tramplein, Tramplein 1, 5388 GJ in Nistelrode voor het tijdelijk plaatsen van een frietwagen op de parkeerplaatsen bij de kruising Tramplein / Kromstraat van week 49, 2019 tot en met week 3, 2020.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.