Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 288157Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Valkseweg 200 Barneveld, veranderen detailhandel

 

Zaaknummer 2019W2301

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.