Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 288156Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Briellaerdseweg 44 Barneveld, plaatsen stelling t.b.v. buitenopslag bij bedrijfspand

 

Zaaknummer 2019W2231

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.