Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 288138Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Zeumerseweg 38 Voorthuizen, plaatsen 2 chalets t.b.v. tijdelijke bewoning tijdens nieuwbouw

 

Zaaknummer 2019W2683

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.