Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 288133Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Hoornweg 23 Barneveld, bouwen kalverenstal

 

Zaaknummer 2019W2668

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.