Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 288132Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, De Genestetstraat 1 Barneveld, aanpassen gevel

 

Zaaknummer 2019W2662

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.