Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 288131Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Anthonie Fokkerstraat 35 Barneveld, plaatsen digitaal reclame scherm

 

Zaaknummer 2019W2648

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.