Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 287482Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Gecombineerde Forumvergadering op woensdag 4 december 2019

 

Agenda voor de vergadering van de Gecombineerde Forumvergadering

op: woensdag 4 december 2019

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen / Raadszaal

 

Agendapunten

De eerste 6 agendapunten zijn gecombineerd met beide fora in de raadzaal

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

Raadsvoorstellen

7. Bestemmingsplan Fietspad, Hallsepad Brummen

8. Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ

9. Actualisatie beleid minima en schuldhulpverlening en invoering voorzieningenwijzer 2020-2023

10. Contractverlening Accountant 2020

11. Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Brummen-Voorst

12. Herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie

13. Sluiting