Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 287379Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Ontwerp Drank- en horecavergunning , week 48

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan het verzoek van:

 

  • 1.

    Tennisvereniging ’t Woud aan Het Woud 1C, 1688 JE Nibbixwoud

 

Inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf vrijdag 29 november zes weken inzien in het gemeentehuis.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.