Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 287249Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Bennemeersweg 14, Twisk week 48

Bij de volgende aanvragen is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

bouwen van een kapschuur

met verzenddatum 21-11-2019

 

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle voor de beoordeling benodigde adviezen zijn ontvangen. Dit houdt in dat uiterlijk op 04-01-2020 een beslissing op de aanvraag wordt genomen.