Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 287071Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Noordschans 23 in Klundert

plaatsen van kunststof kozijnen aan de voorkant

17 november 2019

Drogedijk 42 in Fijnaart

realiseren van een huisaansluiting (water)

13 november 2019

Drogedijk 42  in Fijnaart

realiseren nieuwe elektra huisaansluiting

13 november 2019

Beatrijsweg 22a in Klundert

realiseren van een dansschool

18 november 2019

oudlandsedijk ong in Noordhoek

’t Noorse Plein 1, 2, 4 en 8 in Klundert

vervangen van de leiding

renoveren van de woningen

13 november 2019

13 november 2019

        

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.