Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 28705Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Sittard-Geleen, Besluit Mobiel breken, Sjiefbaan/De Wieër te Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken bekend dat op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval melding is gedaan voor:

Het plaatsen van een mobiele puinbreker op de locatie Sjiefbaan/De Wieër te Sittard (kadastraal bekend onder STD, sectie D, nr. 8292).

Breekwerkzaamheden vinden plaats in de periode 8 februari 2019 tot 7 mei 2019 en zullen 2 werkdagen in beslag nemen.