Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 286919Overige overheidsinformatieGemeente Heerlen – Bekendmaking vrijgekomen coffeeshopvergunning Heerlen-Stad

 

 

De burgemeester van Heerlen maakt bekend dat de exploitatievergunning voor een coffeeshop in het gebied Heerlen-Stad per 01 januari 2020 vrij komt.

Gegadigden kunnen vanaf 29 november 2019 tot uiterlijk 25 januari 2020 een volledige aanvraag indienen. De vrijgekomen vergunning wordt verdeeld volgens de daartoe vastgestelde beleidsregels 'verdeling exploitatievergunningen coffeeshops Heerlen 2019'. Per aanvrager wordt slechts één aanvraag in behandeling genomen. Enkel aanvragen die voldoen aan indieningsvereisten (als bedoeld in artikel 4 van voorgenoemde beleidsregels), aangevuld met het formulier Wet Bibob, komen in aanmerking voor deelname aan de loterij.

De volgorde van loting door de notaris bepaalt in welke volgorde de aanvragen inhoudelijk beoordeeld worden. Na vergunningverlening worden de resterende aanvragen geweigerd.

De toekomstige vergunninghouder is gehouden deel te nemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen welke naar verwachting in 2021 van start gaat.

Op de website www.heerlen.nl/coffeeshop-openen zijn alle relevante aanvraag-formulieren en beleidsregels en -documenten te vinden.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze bekendmaking en/of de vergunningprocedure dan neemt u contact op met de gemeente via gemeente@heerlen.nl onder vermelding van ‘Vraag Coffeeshop Heerlen-Stad’.