Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2019, 286394Beschikkingen | afhandelingPutte - Acacialaan 1 (kabels en leidingen, nutsvoorzieningen)

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht brengen ter openbare kennis dat een instemming/vergunning is verleend voor:

 

Acacialaan 1, 4645 GZ Putte

Het uitvoeren van kabel- en leidingwerkzaamheden

Verzonden 18 november 2019

 

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl/bezwaar.

 

Hoogerheide, 27 november 2019