Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2019, 286392Beschikkingen | afhandelingPutte - Antwerpsestraat / Breestraat (verkoop van oliebollen en aanverwante producten)

Algemene zaken

Het college en de burgemeester van Woensdrecht maken bekend vergunning, ontheffing of vrijstelling te hebben verleend voor:

 

het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen en aanverwante producten van 21 tot en met 25 februari 2020 op het plein aan de Antwerpsestraat/Breestraat te Putte.

 

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl/bezwaar.

 

Hoogerheide, 27 november 2019