Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2019, 286102Beschikkingen | afhandelingDRANK- EN HORECAWET

Kennisgeving terinzagelegging

De burgemeester van Vlissingen is voornemens een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet en exploitatievergunning te verlenen aan de hierna genoemde para-commerciële instelling:

Sportvereniging ‘Korfbalvereniging Atlas’

Voor de locatie: Zuidwateringstraat 5a, 4389 TV Ritthem

Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet worden aan deze vergunning voorschriften verbonden. Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 worden aan deze vergunning voorschriften en bepalingen verbonden.

De ontwerpen van de besluiten met de aanvraag ligt met ingang van 26 november 2019 tot en met 6 januari 2020 in decentrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantoor uren voor een ieder ter inzage.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de aanvragen of ontwerpbeschikkingen schriftelijk of mondeling naar voren brengen.