Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28608Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Steenhouwerslaan 4 Voorthuizen, verhogen garagedak

Zaaknummer 2018W2915

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.