Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28599Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Laageinderweg 38 Kootwijkerbroek, bouwen bijgebouw

Zaaknummer 2019W0077

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.