Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28588Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Putterweg 64A30 Garderen, kappen twee bomen

Zaaknummer 2018W2981

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.