Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28570Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Koningsweg 13 Garderen, plaatsen trainingsmast

Zaaknummer 2018W2878

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.