Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28532Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Harselaarseweg 119 Barneveld, uitbreiden bedrijfshal

Zaaknummer 2018W2643

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.