Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 284823Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 35A te Best

Op 20 november 2019 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het plaatsen van een klompenpaal

Locatie:

Sint-Oedenrodeseweg 35A te Best

Activiteit:

  • Bouwen

Dossiernummer:

WABO_VERG-19-01617

 

Procedure

Het aanvraagformulier vindt u als bijlage bij deze publicatie. De stukken die bij de aanvraag horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer burgemeester en wethouders hun beslissing op de aanvraag bekendmaken. In de publicatie van het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.