Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2019, 284560Beschikkingen | afhandelingBeschikking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, handelen in strijd met regels bestemmingsplan t.b.v. het overnachten, John F. Kennedylaan 116, 3931 XM, Woudenberg

14 november 2019:

 

John F. Kennedylaan 116, 3931 XM, handelen in strijd met regels bestemmingsplan t.b.v. het overnachten, Zaak-ID 0351-9125.

 

Beroepsclausule

Vanaf 1 dag na de genoemde datum van dit besluit staat gedurende 6 weken beroep open voor:

 

 • a.

  Belanghebbenden die van de mogelijkheid tot het geven van zienswijzen gebruik hebben gemaakt

 • b.

  Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit

 • c.

  Belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit

 • d.

  Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die zijn aangebracht in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit

 

Het beroepsschrift zendt u aan:

Rechtbank Midden Nederland

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

 

De omgevingsvergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien echter met het oog op de vereiste spoed naast het beroep ook wordt verzocht om een voorlopige voorziening, dan wordt de vergunning pas van kracht, als op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan ook de Rechtbank Midden Nederland op bovengenoemd adres. Zowel aan het indienen van beroep als aan het verzoeken om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.