Gemeenteblad van Bronckhorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BronckhorstGemeenteblad 2019, 283955Beschikkingen | aanvraagomgevingsvergunning: Wichmondseweg 19 in Baak, het kappen van een boom

Op 19 november 2019 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 18763333. De aanvraag gaat over het kappen van een boom aan de Wichmondseweg 19 in Baak.

Het aanvraagformulier is digitaal te raadplegen. Op uw verzoek kunnen wij de ingediende bijlagen via de e-mail naar u opsturen. Vult u hiervoor het formulier in op www.bronckhorst.nl/bekendmakingen of stuur een mail naar info@Bronckhorst.nl. Indien u dit wenst kunnen wij de ingediende bijlagen per post opsturen. Hiervoor kunnen legeskosten in rekening worden gebracht.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 26 weken. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra een (ontwerp) besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Het (ontwerp)besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage.