Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 28384Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Zaadmarkt 37 te Zwaagdijk-Oost week 6

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 22 januari 2019 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Dick de Wit Totaal, Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Zaadmarkt 37 in Zwaagdijk-Oost. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 1 februari 2019 tot en

met 1 mei 2019. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 12 werkdagen.

 

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

 

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.