Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 283407Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het lozen van grondwater op het hemelwaterriool ter plaatse van de Vulcanusweg 2 te Brummen

Er is op 31 oktober 2019 een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Vulcanusweg 2 te Brummen

Voor: het lozen van grondwater op het hemelwaterriool vanwege de realisatie van een put

Zaakdossier: DOS-2019-090661

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Brummen, 27 november 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen