Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 283357Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - 't Hoekske 6 en 8, 5388 PE Nistelrode

Voor het veranderen van een agrarisch bedrijf is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar- /beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.