Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 283010Beschikkingen | aanvraagOntwerp omgevingsvergunning Liederik 3A in Wervershoof (gemeente Medemblik)

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het logiesgebouw voor 30 personen aan de Liederik 3A in Wervershoof.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 29 november 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.