Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28283Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Overhorsterweg 51 Voorthuizen, kappen vijf bomen

Zaaknummer 2019W0232

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.