Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 28239Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Middenweg 10 in Moerdijk

plaatsen van stellingen

24 januari 2019

Benedenkade 12 in Willemstad

wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning

28 januari 2019

Voorstraat 50 in Willemstad

renoveren van het dak

29 januari 2019

Kloosterlaan 41 in Langeweg

plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

28 januari 2019

Oslo 4 in Klundert

bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit

24 januari 2019

Mark S. Clarkelaan 21 in Zevenbergen

plaatsen van een tijdelijke tent

25 januari 2019

Sluisweg 12 in Heijningen

wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning

24 januari 2019

   

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.