Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28212Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 142 Voorthuizen, kappen boom

Zaaknummer 2019W0246

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.