Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 281951Beschikkingen | aanvraagHaskerhorne, Jousterweg 43: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden woning (OV 20190383/4611681)

Op 15 november 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen/uitbreiden van de woning.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.