Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28119Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, De Steenkamp 49 Voorthuizen, verbouwen en uitbreiden woning door middel van erker

Zaaknummer 2019W0230

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.