Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 281147Beschikkingen | afhandelingBalk, Jacob Bremerstrjitte 1-29 en 2-12: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning renovatie woningen (OV 20190393/4625681)

Op 14 november 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 30 december 2019. De aanvraag betreft het vervangen/vernieuwen van de dakpannen en de dakisolatie van 21 woningen.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).