Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 280877Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rozenstraat 10, 5384 GX te Heesch

Het verbouwen van de woning

Datum ontvangst: 14-11-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 27 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze