Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 280685Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Cronjestraat 4 t/m 36, Bothastraat 3 t/m 102, Christiaan de Wetstraat 41 t/m 85, De La Reyweg 86 t/m 110 en Paul Krugerlaan 41 t/m 83 te Den Haag

Algemene informatie

Het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden aan de panden Cronjéstraat 4 tot en met 36, Bothastraat 3 tot en met 102, Christiaan de Wetstraat 41 tot en met 85, De La Reyweg 86 tot en met 110 en Paul Krugerlaan 41 tot en met 83

 

Ons kenmerk: 201922675

Stadsdeel:

  • -

    Centrum

Locatie(s)

Cronjestraat 4 t/m 36, Bothastraat 3 t/m 102, Christiaan de Wetstraat 41 t/m 85, De La Reyweg 86 t/m 110 en Paul Krugerlaan 41 t/m 83

Ontvangstdatum aanvraag:

15 november 2019

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.