Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 28060Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Lunterseweg 76 Barneveld, bouwen 26 woningen

Zaaknummer 2019W0260

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.