Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 280161Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Valthermond, Gelegen tussen De Wieke en Zandwal, het kappen van tien knotwilgen (verleend)

Aanvraag omgevingsvergunning kap

Datum verzending besluit: 15 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Valthermond

Gelegen tussen De Wieke en Zandwal,

het kappen van tien knotwilgen, (78251-2019)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Gedurende de bezwaartermijn kunnen de aanvragen en beschikkingen en de bijbehorende stukken door een ieder tot 6 weken na publicatie worden ingezien. U kunt zich hiervoor melden bij de balie Omgeving, afdeling Klantcontactcentrum op werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur in het gemeentehuis te Exloo.