Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 280004Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Sint Antoniusstraat 14 in Beesel

Op 7 november 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het (tijdelijk) plaatsen van een woonunit op het perceel Sint Antoniusstraat 14 in 5954 NB Beesel (besluit verzonden 7-11-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.