Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 279998Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Pastoor Vranckenlaan 38 in Reuver

Op 7 november 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een aanbouw op het perceel Pastoor Vranckenlaan 38 in 5953 CR Reuver (besluit verzonden 7-11-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.