Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 279918Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Ontheffing art. 35 Drank en Horecawet in verband met de Kerstmarkt op 14 en 15 december 2019 in Offenbeek

De burgemeester heeft op 12 november 2019 ontheffing verleend van art. 35 Drank- en Horecawet ten behoeve van de kerstmarkt in Offenbeek op 14 december 2019 van 13.30 tot 21.30 en op 15 december 2019 van 11.00 tot 19.30 uur.

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.