Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 279891Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Nieuw-Buinen, Zuiderdiep, 545, het vernieuwen van de kapconstructie en het wijzigen van de voorgevel (verleend)

Aanvraag omgevingsvergunning bouw

Datum verzending besluit: 14 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Nieuw-Buinen

Zuiderdiep 545, 9521AP,

het vernieuwen van de kapconstructie en het wijzigen van de voorgevel, (69914-2019)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Gedurende de bezwaartermijn kunnen de aanvragen en beschikkingen en de bijbehorende stukken door een ieder tot 6 weken na publicatie worden ingezien. U kunt zich hiervoor melden bij de balie Omgeving, afdeling Klantcontactcentrum op werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur in het gemeentehuis te Exloo.