Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 27985Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Bijenveld 8 Barneveld, plaatsen dakopbouw

Zaaknummer 2019W0233

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.