Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 279472Beschikkingen | aanvraagGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Noordholtsweg richting Zandgat Kremer (kadastrale sectie P27), het aanleggen van een mestbassin (aanvraag)

Aanvraag omgevingsvergunning aanleg

Datum ontvangst: 14-11-2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende aanvragen omgevingsvergunningen zijn ontvangen:

Exloo

Noordholtsweg richting Zandgat Kremer (kadastrale sectie P27), het aanleggen van een mestbassin, 82272-2019

Gedurende de bezwaartermijn kunnen de aanvragen en beschikkingen en de bijbehorende stukken door een ieder tot 6 weken na publicatie worden ingezien. U kunt zich hiervoor melden bij de balie Omgeving, afdeling Klantcontactcentrum op werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur in het gemeentehuis te Exloo.